Ý kiến khách hàng

Fanpage

Các loại phí khi nộp hồ sơ Visa Canada tại VFS

Các loại phí khi nộp hồ sơ Visa Canada tại VFS


Dịch vụ và biểu phí dịch vụ


Hướng dẫn thanh toán cho các dịch vụ tại CVAC & Phương thức thanh toán

  • Trực tiếp – Thanh toán bằng tiền mặt (USD) tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada (CVAC)
  • Các hình thức thanh toán được chấp nhận tại CVAC
  • Lệ phí xin thị thực được thanh toán bằng tiền mặt tại CVAC (USD) hoặc bằng hối phiếu ngân hàng (CAD)
  • Đối với những hồ sơ nộp trên mạng, xin xem hướng dẫn thanh toán trên trang điện tử của IRCC.
  • Nộp lệ phí cho chính phủ Canada theo hướng dẫn trên trang web của Trung tâm Thị thực Canada.

Tin liên quan