Ý kiến khách hàng

Fanpage

Chương trình chuyển tiếp đại học

Nhiều trường cao đẳng và trường cao đẳng có chương trình chuyển tiếp đến các trường đại học, theo đó các khóa học nhất định có thể chuyển đổi và sẽ được công nhận bởi trường đại học cấp bằng.


1.Giới thiệu tổng quan về chương trình

Nhiều trường cao đẳng tại Canada cung cấp chương trình chuyển tiếp đến các trường đại học, theo đó các khóa học nhất định có thể chuyển đổi và sẽ được công nhận bởi trường đại học cấp bằng. Các chương trình chuyển tiếp ngày càng phổ biến bởi sinh viên có thể học 1 hoặc 2 năm học cao đẳng, sau đó chuyển tiếp lên đại học học 2 năm còn lại.

2. Ưu điểm của chương trình chuyển tiếp đại học

– Các trường đại học thường có quy mô lớp học nhỏ hơn, cơ hội tiếp cận giảng viên tốt hơn, học phí cạnh tranh;

– Các chương trình chuyển tiếp đại học trên khắp Canada bao gồm: Kinh doanh, Thương mại, Báo chí, Nghệ thuật, Giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học và Khoa học Máy tính … và nhiều hơn nữa;

– Một số trường cao đẳng và đại học còn có văn bằng chung, liên kết với các tổ chức quốc tế khác.

Tin liên quan