Ý kiến khách hàng

Fanpage

Chương trình thạc sỹ ở Mỹ

Giáo dục đào tạo Sau đại học ở Mỹ thường có hai loại bằng được cấp là bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ.


Giáo dục đào tạo Sau đại học ở Mỹ thường có hai loại bằng được cấp là bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Văn bằng Thạc sỹ có 2 loại là Thạc sỹ học thuật và Thạc sỹ chuyên ngành. Bằng Thạc sỹ học thuật ví dụ như Thạc sỹ Văn khoa (MA) hoặc Thạc sỹ Khoa học (MSc) được trao thường là sau hai năm kết hợp học các môn trên lớp và nghiên cứu. Các môn học trên lớp cần thiết có thể từ 30 đến 60 tín chỉ và một luận văn và / hoặc một bài thi vấn đáp. Các môn học này có thể giúp vào thẳng các chương trình bậc tiến sỹ.

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành thường dẫn đến một nghề nghiệp cụ thể và không dẫn đến nghiên cứu tiến sỹ. Các văn bằng này bao gồm MBA (Thạc sỹ Quản trị kinh doanh), MEd (Thạc sỹ Giáo dục), MSW (Thạc sỹ Công tác Xã hội), MFA (Thạc sỹ Mỹ thuật), .v.v… Những văn bằng này thường yêu cầu phải có từ 36 đến 48 tín chỉ học tập và không đòi hỏi luận văn.

Văn bằng tiến sỹ khoa học là bằng tiến sỹ phổ biến nhất, đòi hỏi sinh viên có đề tài nghiên cứu lớn, độc đáo, viết luận án và bảo vệ thành công luận án của mình trước một hội đồng phản biện. Chu trình hoàn thành luận án tiến sỹ có thể mất từ 5 đến 8 năm. Bằng tiến sỹ chuyên ngành, bao gồm EdD (Tiến sỹ Giáo dục) hoặc DBA (Tiến sỹ Quản trị kinh doanh) kết hợp vừa học các môn trên lớp vừa nghiên cứu.

TIÊU CHÍ TUYỂN SINH

Bắt buộc phải hoàn thành một văn bằng (cử nhân) đại học bốn năm để vào học chương trình thạc sỹ.

Ở cấp độ thạc sỹ và tiến sỹ, một số khoa có thể yêu cầu phải làm một trong hai bài kiểm tra GRE (thi tuyển vào các chương trình cao học ngành khoa học và kỹ thuật) hoặc GMAT (thi tuyển vào các chương trình cao học về Quản lý và Kinh doanh). Các bài thi khác như MAT (Bài kiểm tra ngoại suy theo phương pháp Miller) đối với lĩnh vực giáo dục hoặc tâm lý học có thể được yêu cầu. Các bài thi cụ thể về từng môn có thể được yêu cầu, ví dụ vào ngành y học, pháp luật, nha khoa. Kiểm tra với trường bạn định theo học xem họ yêu cầu bài thi nào.

Phải chứng minh khả năng ngôn ngữ tiếng Anh thoả đáng bằng cách cung cấp điểm số TOEFL của bạn hoặc điểm thi tiếng Anh được chấp thuận khác.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

Bạn nên bắt đầu quá trình nộp hồ sơ từ 12 đến 18 tháng trước ngày dự định học của mình để nghiên cứu các trường khác nhau và hoàn tất các bài thi cần thiết cũng như để tìm hiểu cơ hội tài trợ và học bổng. Ngay sau khi bạn đã lựa chọn được một vài trường muốn dự tuyển, bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh của mình.

Mỗi trường ấn định hạn chót nộp hồ sơ riêng của mình. Bạn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

Hồ sơ tuyển sinh gửi thẳng tới trường và thường bao gồm:

  • Đơn xin dự tuyển
  • Lệ phí tuyển sinh
  • Học bạ: bản sao có chứng các văn bằng, các bằng tốt nghiệp gốc hoặc chức danh chuyên môn và bảng điểm đại học (cũng như Xếp loại học lực)
  • Điểm thi (GRE, GMAT, SAT, TOEFL hoặc các bài thi khác)
  • Tuyên bố cá nhân, trong đó bạn phải nêu rõ các mục tiêu và thành tựu học tập đầy tham vọng của bản thân
  • Thư giới thiệu, thường là từ giáo viên hoặc công ty bạn từng làm việc, những người có thể viết về công việc và tiềm năng của bạn
  • Một số trường đại học có thể yêu cầu bảng kê tài chính để xác nhận bạn có kinh phí để trang trải cho việc học sau đại học của bạn
  • Một số trường đại học, đặc biệt là các trường kinh doanh, sẽ phỏng vấn các ứng viên quốc tế. Nhân viên hoặc cựu sinh viên trường đại học có thể tiến hành các cuộc phỏng vấn này.

Tin liên quan