Ý kiến khách hàng

Fanpage

DS 2019 Form – Visa J1

Mẫu DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status ) là giấy chứng nhận tình trạng đủ điều kiện về việc trao đổi học tập . Khác với I-20, DS-2019 được áp dụng cho sinh viên trong chương trình trao đổi học tập, sinh viên trong chương trình giao lưu văn hóa, tại các tổ chức, các trường được công nhận của Mỹ.


 1. Mẫu đơn DS-2019 là gì?

Mẫu DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status ) là giấy chứng nhận tình trạng đủ điều kiện về việc trao đổi học tập . Khác với I-20, DS-2019 được áp dụng cho sinh viên trong chương trình trao đổi học tập, sinh viên trong chương trình giao lưu văn hóa, tại các tổ chức, các trường được công nhận của Mỹ.

Mẫu DS-2019 xác định khách trao đổi hay còn gọi là du học sinh theo dạng trao đổi văn hóa và tổ chức giám hộ được quyền chỉ định của họ và cung cấp mô tả ngắn gọn về chương trình của khách trao đổi, bao gồm: ngày bắt đầu và ngày kết thúc, danh mục trao đổi và ước tính chi phí của chương trình trao đổi. Mẫu DS – 2019 được dùng để xin giấy phép nhập cảnh thông qua Visa J1 ở Hoa Kỳ.

2. Quy trình cấp DS-2019

Sau khi bạn được chấp nhận vào một chương trình học tập tại một trường học, thông tin của bạn sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ có tên là SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System – Hệ thống thông tin khách trao đổi và sinh viên). Cơ sở dữ liệu SEVIS xử lý thông tin và tạo ra một tập tin “PDF” của DS-2019 và được gửi lại cho trường. Cán bộ có trách nhiệm hoặc Nhân viên phụ trách có trách nhiệm thay thế (Responsible Officer or Alternate Responsible Officer) in và ký tên vào mẫu DS-2019 và sau đó gửi nó cho học sinh. Nếu sinh viên cần cập nhật hoặc thay đổi thông tin trên DS-2019, Responsible Officer sẽ đưa ra các yêu cầu này thông qua SEVIS để tạo ra một DS-2019 mới.

Tin liên quan