Ý kiến khách hàng

Fanpage

Citipointe Christian College (CCC)

CCC là một trường tư công giáo dười đầu tư và quản lý của nhà nước. CCC là thành viên trực thuộc của “Independent School Queenland and Associated Christian Schools”. CCC gồm các cấp học Tiểu học, Trung học và THPT được nằm chung trong một khuôn viên rộng rãi xanh tươi và tràn ngập ánh sáng ở Brisbane, Australia


1: Sơ Lược

CCC là một trường tư công giáo dười đầu tư và quản lý của nhà nước. CCC là thành viên trực thuộc của “Independent School Queenland and Associated Christian Schools”. CCC gồm các cấp học Tiểu học, Trung học và THPT được nằm chung trong một khuôn viên rộng rãi xanh tươi và tràn ngập ánh sáng ở Brisbane, Australia

               

Khi hoc tập ở CCC, HS quốc tế sẽ phát triển và trao dồi kỷ năng Anh văn ngay tại trường trước khi bước vào chương trình học chính thức.Từ bậc học Trung học, HS sẽ có nhiều môn học để lựa chọn cho phù hợp với cá nhân HS nhẳm đạt được thành tích cao nhất cho từng HS. Chương trình học của CCC bao gồm cả: STEM học thuật, chương trình Honours áp dụng trong giảng dạy Anh văn và Toán, nghệ thuật NOVA, và chương trình khơi nguồn tài năng trong nghệ thuật. Một chương trình khơi nguồn tài năng nghệ thuật xuất sắc cùng với chương trình học tập học thuật khắc khe và phương pháp giảng dạy công giáo là nguồn cội để phát triển tính cách, sức khỏe, tâm hồn và đời sống vượt trội cho từng cá nhân HS.

CCC không yêu cầu HS với đầu vào khắt khe như các trường TH và THPT khác, chỉ cần HS với học lực hiện tại ở mức khá và có trình độ Anh văn để có thể tiếp thu truyền đạt của Giáo viên. Và hS sẽ nâng cao khả năng tiếng anh trước khi nhập học chương trình chính thức.

 

Tin liên quan